Smart Factory projekt

Naziv projekta

Razvoj modularnog ekspertnog sustava za upravljanje diskretnim proizvodnim procesima temeljenog na primjeni SMART FACTORY načela

Opis projekta

U znanstveno-istraživačkoj literaturi pojam Industrije 4.0 označava skup svih tehnoloških izmjena u proizvodnim procesima utemeljenih na primjeni Interneta stvari, umjetne inteligencije, digitalizacije i strojnog učenja. Ovi pojmovi predstavljaju središte svih budućih izmjena i to ne samo u proizvodnom procesu neke tvrtke nego i drugim,  pomoćnim procesima i funkcijama u poduzeću (upravljačka, financijska, nabava, logistika, prodaja). 4. industrijska revolucija omogućava ne samo da se proizvodnja robotizira i automatizira, nego da strojevi imaju sposobnost učenja, zaključivanja i komunikacije. Ovim će se projektom osmisliti modularni ekspertni sustav koji bi trebao postati osnovni upravljački alat u diskretnim proizvodnim procesima.

Cilj i očekivani rezultati projekta:

Cilj istraživanja je stvoriti modularni ekspertni sustav koji će omogućavati:

– Digitalizaciju pojedinih procesa i funkcija unutar tvrtke ili cijele proizvodnje,

– Automatizaciju postupaka, ovisno o dostignutoj tehnološkoj razini razvijenosti tvrtke;

– Strojno učenje, bez obzira na kompleksnost same proizvodnje.

Istraživanja koja će biti provedena u dva međusobno različita proizvodna sustava i laboratoriju Prijavitelja omogućiti će identifikaciju standardiziranih postupaka za do sada nestandardne proizvodne procesa kao i mogućnost praćenja proizvodnje korištenjem velikih skupova podataka (eng. “Big data“). Očekivani rezultat istraživanja je izrađen modularni ekspertni sustav za upravljanje pametnom tvornicom koji će omogućiti bržu primjenu principa Industrije 4.0 u diskretnim proizvodnim i drugim procesima pametne tvornice.

Prijavitelj projekta (korisnik bespovratnih sredstava):

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, Zagreb

Partneri na projektu (korisnici bespovratnih sredstava):

KONČAR-ENERGETSKI TRANSFORMATORI, d.o.o., Josipa Mokrovića 12, Zagreb

WINDOR d.o.o. za proizvodnju i preradu drveta i građevinarstvo, Buk 54 A, Pleternica

Ukupna vrijednost projekta: 10.405.507,98 kn

Iznos koji sufinancira EU: 6.147.435,99 kn

Razdoblje provedbe projekta: 16.12.2020. – 16.12.2022.

Kontakt: dekanat@fsb.hr

 

Sadržaj teksta na internetskoj stranici isključiva je odgovornost Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta strojarstva i brodogradnje

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskog fonda za regionalni razvoj