Pravila privatnosti

Obavijest o zaštiti osobnih podataka

Status: Studeni 2023

Društvo Končar Energetski transformatori d.o.o.  smatra da je važno zaštititi sigurnost i privatnost vaših osobnih podataka. Ovom obavijesti o zaštiti osobnih podataka objašnjeno je kako prikupljamo, pohranjujemo, koristimo, stavljamo na raspolaganje i prenosimo (dalje u tekstu: „obrada“) vaše osobne podatke. Koje ćemo od vaših osobnih podataka prikupiti ovisi o kontekstu vaše interakcije s nama, proizvodima, uslugama i mogućnostima koje koristite, vašoj lokaciji i primjenjivom pravu.

 1. Obrada osobnih podataka u vezi vaše upotrebe naših internetskih stranica, aplikacija i internetskih platformi

Kategorije osobnih podataka koji se obrađuju i svrha obrade

Pri posjećivanju naših internet stranica, aplikacija ili internet alata (pod pojedinačnim nazivom „internet ponuda”), obrađujemo one osobne podatke o vama koje ste nam dobrovoljno pružili ili koji smo generirali u vezi s vašim korištenjem internet ponude, što uključuje sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • Vaše informacije za kontakt, uključujući ime, e-mail adresu, telefonski broj;
 • Dodatni osobni podaci koje pružite prilikom ispunjavanja obrazaca u sklopu Internet ponude;
 • Podaci podneseni kao dio zahtjeva za podrškom, u sklopu pregleda ili komentara ili poruke na forumu; i
 • Podaci o vašoj interakciji sa internet ponudom, uključujući podatke o vašem uređaju i identifikaciji korisnika, podatke o vašem operativnom sustavu, stranicama i alatima kojima ste pristupili tijekom posjete stranicama te datum i vrijeme zahtjeva svakog posjetitelja.

Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

 • radi pružanja usluga i funkcija internet ponuda što uključuje otvaranje i upravljanje vašim online računom, ažuriranje, zaštita i rješavanje problema, pružanje podrške, kao i poboljšanje i razvoj naše Internet ponude;
 • radi fakturiranja za vašu upotrebu internet ponude;
 • radi potvrde vašeg identiteta,
 • radi odgovaranja i ispunjenja vaših zahtjeva ili uputa,
 • radi obrade vaše narudžbe ili pružanja pristupa posebnim informacijama ili ponudama;
 • radi slanja informacija ili ponuda u vezi naših proizvoda ili usluga, slanja dodatnih marketinških informacija ili praćenja zadovoljstva klijenata kako je opisano u odjeljku 3. i
 • koliko je u razumnoj mjeri nužno za provedbu primjenjivih uvjeta uporabe, radi uspostave ili očuvanja pravnih zahtjeva ili obrane, radi sprječavanja prevare ili drugih nezakonitih radnji, uključujući napade na Siemensove informatičke sustave.

Internet ponuda koja vam je pružena putem organizacije kojoj pripadate

 Naša online ponuda vam može biti pružena na korištenje putem organizacije kojoj pripadate, poput naših poslovnih kupaca. Ako vam vaša organizacija da pristup našoj online ponudi, obrada vaših osobnih podataka prikupljenih od vas ili vaše organizacije u vezi sa sadržajem naše online ponude potpada pod odgovornost vaše organizacije i podliježe ugovoru o obradi osobnih podataka zaključenom između vaše organizacije i nas. U takvim slučajevima, vaša organizacija je odgovorna za bilo koje osobne podatke koji se nalaze u tom sadržaju online ponude i sva pitanja u vezi toga na koji se način koriste vaši osobni podaci koji se nalaze u tom sadržaju biste trebali uputiti vašoj organizaciji.

Poveznice na druge internetske stranice

Ova obavijest o zaštiti podataka primjenjuje se samo na one internet ponude koje se referiraju na ovu obavijest o zaštiti osobnih podataka i ni na koje druge stranice ili aplikacije naših povezanih društava koja imaju svoju vlastitu obavijest o zaštiti podataka ili kojima upravljaju treće strane. Ova obavijest o zaštiti osobnih podataka također se ne primjenjuje u situacijama u kojima vršimo obradu podatka isključivo u ime naših poslovnih partnera, npr. kada djelujemo u ulozi pružatelja hosting ili cloud usluga. Možemo vam pružiti poveznice na druge internetske stranice i aplikacije za koje smatramo da vas mogu zanimati. Nismo odgovorni za prakse zaštite osobnih podataka tih drugih internetskih stranica ili aplikacija.

 1. Obrada osobnih podataka koji se odnose na vaš poslovni odnos s nama

Kategorije osobnih podataka koji se obrađuju i svrha obrade

U kontekstu vašeg poslovnog odnosa s nama, ovlašteni smo obraditi sljedeće kategorije osobnih podataka kupaca i osoba za kontakt naših (potencijalnih) kupaca, dobavljača, prodavatelja i partnera (u daljnjem tekstu „poslovni partner”):

 • podaci za kontakt kao što su ime i prezime, adresa radnog mjesta, broj poslovnog telefona, broj poslovnog mobilnog telefona, broj poslovnog telefaksa i poslovna adresa e-pošte;
 • podaci o plaćanju kao što su podaci potrebni za obradu plaćanja i sprječavanje prijevare, uključujući brojeve kreditnih/debitnih kartica, zaštitne kodove i druge povezane informacije o naplati;
 • dodatne informacije čija obrada je nužna za projekt ili ugovorni odnos s nama ili koje je poslovni partner dobrovoljno pružio, kao što su osobni podaci o podnesenim narudžbama, izvršena plaćanja, zahtjevi i završene faze projekata;
 • osobni podaci prikupljeni iz javno dostupnih izvora, integriranih baza podataka i kreditnih agencija; i
 • ako je obvezno za provjeru integriteta poslovnog partnera: datum rođenja, identifikacijski brojevi, osobne iskaznice i informacije o relevantnim i važnim parnicama ili drugim pravnim postupcima koji se vode protiv poslovnih partnera.

Ovlašteni smo obraditi vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • komunikacija s poslovnim partnerima o našim proizvodima, uslugama i projektima, npr. odgovaranje na upite ili zahtjeve ili pružanje tehničkih informacija o kupljenim proizvodima;
 • planiranje i izvršavanje (ugovornog) odnosa s poslovnim partnerima te upravljanje njime; npr. izvršavanje transakcija i narudžbi proizvoda ili usluga, obrada plaćanja, provedba aktivnosti računovodstva, revizije, naplate i prikupljanja, organizacija dostava i isporuka, omogućivanje popravaka i pružanje usluga podrške;
 • organizacija i provedba analize tržišta, nagradnih igara, natjecanja ili drugih aktivnosti ili događaja za kupca;
 • kontaktirati vas i prenijeti vam informacije i ponude u vezi naših proizvoda i usluga, slati vam dodatne marketinške poruke i ispitivati zadovoljstvo kupaca kako je opisano u odjeljku 3.,
 • održavanje i zaštita sigurnosti naših proizvoda, usluga i internetskih stranica, sprječavanja i otkrivanja prijetnji sigurnosti, prijevara ili drugih kriminalnih ili zlonamjernih radnji,
 • osiguravanje usklađenosti sa zakonskim obvezama (kao što su obveze vođenja evidencije), kontrolom izvoza i carinskom kontrolom, obvezama povezanim s provjerom poslovnog partnera (radi sprječavanja gospodarskog kriminala ili pranja novca) te našim pravilima ili industrijskim normama i
 • rješavanje sporova, provedba naših ugovora i podnošenje, provedba ili obrana pravnih zahtjeva.
 1. Obrada osobnih podataka za praćenje zadovoljstva klijenata i izravni marketing

Kada i u mjeri u kojoj je to dopušteno važećim zakonom, smijemo obrađivati vaše podatke za kontakt u svrhu izravnog marketinga (npr. pozivnice za strukovni sajam, bilteni s dodatnim informacijama i ponudama u vezi naših proizvoda i usluga) i za praćenje zadovoljstva klijenata, što se odnosi i na e-poruke. Obradi svojih podataka za kontakt u navedene svrhe možete prigovoriti u bilo kojem trenutku na e-adresu: contact@siemens-energy.com  ili odabirom opcije za odbijanje usluge ponuđene u poruci koju ste primili.

 1. Prijenos i otkrivanje osobnih podataka

Smijemo prenositi osobne podatke:

 • povezanim društvima ili trećim osobama, npr. prodajnim partnerima ili dobavljačima, u vezi s vašom uporabom naših internet ponuda ili našeg poslovnog odnosa s vama,
 • trećim osobama koje nam pružaju IT-usluge i koje obrađuju podatke samo u svrhu tih usluga (npr. hosting ili usluge IT-održavanja i IT-podrške) i/ili
 • trećim osobama radi ispunjavanja pravnih obveza ili uspostavljanja, ostvarivanja ili obrane prava ili zahtjeva (npr. za sudske i arbitražne postupke, regulatorima ili tijelima za provedbu zakona, odvjetnicima i savjetnicima itd.).

Osobni podaci koje ste sami objavili u okviru naše internet ponude (kao što su sobe za dopisivanje ili forumi) mogu biti dostupni u svijetu ostalim registriranim korisnicima odgovarajuće Internet ponude.

 1. Razdoblja čuvanja

Osim ako je u vrijeme prikupljanja vaših osobnih podataka izričito navedeno drugačije (npr. u obrascu za davanje privole koji ste dali), osobne podatke brišemo ako zadržavanje tih osobnih podataka više nije potrebno (i) u svrhe za koje su bili prikupljeni ili obrađeni ili (ii) radi ispunjavanja zakonskih obveza (kao što su obveze zadržavanja iz poreznog ili trgovinskog zakona).

 1. Vaša prava

Na temelju mjerodavnog zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka možete imati specifična  prava u vezi zaštite vaših osobnih podataka. Posebno i uzimajući u obzir zakonske zahtjeve, možete imati pravo:

 • od nas ishoditi potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podaci te, ako se obrađuju, pristupiti tim osobnim podacima,
 • od nas ishoditi ispravak svojih netočnih osobnih podataka,
 • od nas ishoditi brisanje svojih osobnih podataka,
 • od nas ishoditi ograničenje obrade svojih osobnih podataka,
 • na prenosivost podataka u pogledu osobnih podataka koje ste aktivno pružili i
 • temeljem konkretnih okolnosti uložiti prigovor na daljnju obradu svojih osobnih podataka.
 1. Zaštita

Koristimo odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bismo zaštitili vaše osobne podatke od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, upotrebe ili izmjene i protiv neovlaštenog otkrivanja ili pristupa.

 1. Kontakt za zaštitu osobnih podataka

Naša organizacija za zaštitu osobnih podataka pruža podršku za sva pitanja, komentare, primjedbe ili pritužbe povezane sa zaštitom osobnih podataka ili u slučaju da želite iskoristiti svoja prava povezana s osobnim podacima. Našoj organizaciji za zaštitu osobnih podataka možete se obratiti na e-adresu: dataprotection.energy@siemens-energy.com.

Organizacija za zaštitu osobnih podataka uvijek će uložiti sve napore da pruži odgovor ili rješenje za zahtjeve ili pritužbe koje joj uputite. Osim obraćanja Organizaciji za zaštitu osobnih podataka, uvijek imate pravo uputiti zahtjev ili pritužbu nadležnom tijelu za zaštitu podataka.

 1. Obrada prema Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (“GDPR”): voditelj obrade podataka, pravni temelj za obradu i međunarodni prijenos podataka

Ovaj odjeljak se primjenjuje i pruža vam dodatne informacije u slučaju da se vaši osobni podaci obrađuju od strane poslovnog subjekta koji se nalazi u Europskom gospodarskom prostoru.

Voditelj obrade podataka

Društvo koje je izričito navedeno na ovim stranicama kao voditelj stranica smatra se voditeljem obrade podataka u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka i to za aktivnosti obrade navedene u ovoj Obavijesti o zaštiti podataka.

Tijekom poslovnog odnosa s vama, možemo podijeliti podatke o vama kao poslovnom partneru s drugim povezanim Siemens Energy društvima. Mi i navedena povezana Siemens Energy društva smo zajednički odgovorni za pravilnu zaštitu vaših osobnih podataka (Čl. 26 GDPR). Kako biste mogli ostvariti svoja prava kao ispitanik u kontekstu ove zajedničke obrade, s navedenim povezanim Siemens Energy društvima smo zaključili sporazum kojim vam omogućava da se radi zaštite svojih prava sukladno točki 6 ove obavijesti obraćate izravno centralnom subjektu Siemens Energy AG, Njemačka.

Radi ostvarenja svojih prava možete se obratiti na: dataprotection.energy@siemens-energy.com.

Pravni temelj obrade

Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka dužni smo vam pružiti informacije o pravnom temelju obrade vaših osobnih podataka.

Pravni temelj naše obrade podataka o vama je u tome što je navedena obrada nužna za sljedeće svrhe:

 • ostvarivanje naših prava i izvršavanje naših obveza na temelju bilo kojeg ugovora koji zaključimo s vama (Čl. 6 (1) (b) GDPR) („Izvršavanje ugovora“);
 • sukladnost s našim obvezama (Čl. 6 (1) (c) GDPR) („Sukladnost s obvezama voditelja obrade“); i/ili
 • Legitimni interes nas kao voditelja obrade (Čl. 6 (1) (f) GDPR) („Legitimni interes“). Općenito, naš legitimni interes u odnosu na upotrebu vaših osobnih podataka je učinkovito izvršavanje ili upravljanje (i) vašim korištenjem naše Internet ponude, i/ili (ii) naš poslovni odnos s vama. Na mjestima gdje je u donjoj tablici navedeno da se oslanjamo na naš legitimni interes za određenu svrhu, smatramo da taj legitimni interes nije nadjačan vašim interesima, pravima i slobodama, s obzirom na (i) uobičajene preglede i povezanu dokumentaciju vezane za aktivnosti obrade opisane u ovom dokumentu, (ii) zaštitu vaših osobnih podataka našim procesima o zaštiti osobnih podataka, uključujući naša Obvezujuća korporativna pravila (eng. Binding Corporate Rules) i zaštitu osobnih podataka, (iii) transparentnost naših aktivnosti obrade, i (iv) prava koja imate u vezi aktivnosti obrade. Ako želite dobiti dodatne informacije o ovom ujednačenom pristupu, molimo da kontaktirate našu organizaciju za zaštitu osobnih podataka: dataprotection.energy@siemens-energy.com.

Moguće je da ćemo vas u određenim slučajevima zatražiti pristanak za određenu upotrebu vaših osobnih podataka. U tim slučajevima, naš pravni temelj obrade podataka o vama može (dodatno ili umjesto) biti i činjenica da ste dali privolu (Čl. 6 (1) (a) GDPR) („Privola“);

Obrada osobnih podataka u kontekstu Internet ponude – svrha i pravni temelj

Svrha Pravni temelj
Obrada osobnih podataka u kontekstu Internet ponude – svrha i pravni temelj
Pružanje usluga i funkcija Siemensovih internet ponuda što uključuje otvaranje i upravljanje vašim online računom, ažuriranje, zaštita i rješavanje problema, pružanje podrške, kao i poboljšanje i razvoj naše Internet ponude. Izvršavanje ugovora Članak 6 (1) (b) GDPR)
Legitimni interes (Članak 6 (1) (f) GDPR)
Fakturiranje za vašu upotrebu Siemens Internet ponude. Izvršavanje ugovora Članak 6 (1) (b) GDPR)
Legitimni interes (Članak 6 (1) (f) GDPR)
Potvrda vašeg identiteta. Izvršavanje ugovora Članak 6 (1) (b) GDPR)
Legitimni interes (Članak 6 (1) (f) GDPR)
Odgovaranje i ispunjenje vaših zahtjeva ili uputa. Izvršavanje ugovora Članak 6 (1) (b) GDPR)
Legitimni interes (Članak 6 (1) (f) GDPR)
Obrada vaše narudžbe ili pružanje pristupa posebnim informacijama ili ponudama. Izvršavanje ugovora Članak 6 (1) (b) GDPR)
Legitimni interes (Članak 6 (1) (f) GDPR)
Slanje informacija ili ponuda u vezi naših proizvoda ili usluga, slanja dodatnih marketinških informacija ili praćenja zadovoljstva klijenata kako je opisano u odjeljku 3. Privola, ako je dobrovoljno dana (Članak 6 (1) (f) GDPR)
Legitimni interes (Članak 6 (1) (f) GDPR)
Koliko je u razumnoj mjeri nužno za provedbu primjenjivih uvjeta uporabe, radi uspostave ili očuvanja pravnih zahtjeva ili obrane, radi sprječavanja prevare ili drugih nezakonitih radnji, uključujući napade na Siemensove informatičke sustave. Izvršavanje ugovora Članak 6 (1) (b) GDPR)
Legitimni interes (Članak 6 (1) (f) GDPR)
Obrada osobnih podataka vezanih za vaš poslovni odnos s nama
Komunikacija s poslovnim partnerima o našim proizvodima, uslugama i projektima, npr. odgovaranje na upite ili zahtjeve ili pružanje tehničkih informacija o kupljenim proizvodima. Izvršavanje ugovora Članak 6 (1) (b) GDPR)
Legitimni interes (Članak 6 (1) (f) GDPR)
Planiranje i izvršavanje (ugovornog) odnosa s poslovnim partnerima te upravljanje njime; npr. izvršavanje transakcija i narudžbi proizvoda ili usluga, obrada plaćanja, provedba aktivnosti računovodstva, revizije, naplate i prikupljanja, organizacija dostava i isporuka, omogućivanje popravaka i pružanje usluga podrške. Izvršavanje ugovora Članak 6 (1) (b) GDPR)
Sukladnost s obvezama voditelja obrade (Članak 6 (1) (c) GDPR)
Organizacija i provedba analize tržišta, nagradnih igara, natjecanja ili drugih aktivnosti ili događaja za kupca. Privola, ako je dobrovoljno dana (Članak 6 (1) (f) GDPR)
Legitimni interes (Članak 6 (1) (f) GDPR)
Kontakt i prenošenje informacija i ponude u vezi naših proizvoda i usluga, slanje dodatne marketinške poruke i ispitivanje zadovoljstva kupaca kako je opisano u odjeljku 3. Privola, ako je dobrovoljno dana (Članak 6 (1) (f) GDPR)
Legitimni interes (Članak 6 (1) (f) GDPR)
Održavanje i zaštita sigurnosti naših proizvoda, usluga i internetskih stranica, sprječavanja i otkrivanja prijetnji sigurnosti, prijevara ili drugih kriminalnih ili zlonamjernih radnji. Legitimni interes (Članak 6 (1) (f) GDPR)
Osiguravanje usklađenosti sa zakonskim obvezama (kao što su obveze vođenja evidencije), kontrolom izvoza i carinskom kontrolom, obvezama povezanim s provjerom poslovnog partnera (radi sprječavanja gospodarskog kriminala ili pranja novca) te našim pravilima ili industrijskim normama. Sukladnost s obvezama voditelja obrade (Članak 6 (1) (c) GDPR)
Legitimni interes (Članak 6 (1) (f) GDPR)
Rješavanje sporova, provedba naših ugovora i podnošenje, provedba ili obrana pravnih zahtjeva. Sukladnost s obvezama voditelja obrade (Članak 6 (1) (c) GDPR)
Legitimni interes (Članak 6 (1) (f) GDPR)
Videonadzor Legitimni interes (Članak 6 (1) (f) GDPR)

Obrada osobnih podataka putem videonadzora

svrha: sigurnost i zaštita osoba i imovine, kontrola ulazaka i izlazaka iz radnih prostorija i prostora

pravni temelj: legitiman interes

primatelji: video snimke možemo dostaviti na zahtjev nadležnim tijelima (policija, sud) ako je potrebno za provođenje postupaka temeljem posebnih propisa

čuvanje: snimke dobivene putem video nadzornog sustava čuvamo najviše šezdeset dana ili duže ako su one izuzete kao dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom postupku

Međunarodni prijenos podataka

U slučaju da prenosimo vaše osobne podatke izvan Europskog gospodarskog prostora, vaši će podaci biti zaštićeni na način koji je dosljedan odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka. Stoga, ako to zahtijeva primjenjivo pravo, poduzimamo sljedeće mjere:

 • Vaše osobne podatke dijelimo s povezanim Siemens Energy društvima izvan Europskog gospodarskog pojasa samo ako su implementirala naša Obvezujuća korporativna pravila za zaštitu osobnih podataka („BCR“). Dodatne informacije o BCR možete pronaći ovdje : here.
 • Vaše osobne podatke prenosimo vanjskim primateljima izvan Europskog gospodarskog prostora samo ako je pojedini primatelj (i) s nama zaključio ugovor koji sadrži Standardne ugovorne odredbe EU Standard Contractual Clauses , (ii) implementirao Obvezujuća korporativna pravila (link:  Binding Corporate Rules) u svojoj organizaciji . Možete zatražiti dodatne informacije o zaštitnim mjerama implementiranima za određeni prijenos putem ovog kontakta: energy@siemens-energy.com.

Nadležno tijelo za zaštitu vaših osobnih podataka

U slučaju pritužbi i zahtjeva vezanih za zaštitu osobnih podataka, pozivamo vas da se obratite našoj Organizaciji za zaštitu osobnih podataka putem dataprotection.energy@siemens-energy.com.

Osim obraćanja Organizaciji za zaštitu osobnih podataka, ostaje vam i pravo na podnošenje zahtjeva ili pritužbe nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka.

 Popis i podaci za kontakt lokalnog nadležnog tijela nalazi se ovdje:  here.

 1. Dodatne informacije za stanovnike SAD -a

Ako imate prebivalište u SAD -u, imajte na umu sljedeće:

 Do Not Track /Ne prati

 U ovom trenutku naše internet ponude ne prepoznaju niti reagiraju na signale preglednika „Do Not Track “/”Ne prati”. Za više informacija o „Do Not Track “/”Ne prati” posjetite stranicu za podršku preglednika.

Upotreba od strane djece

 Ova internetska ponuda nije namijenjena djeci mlađoj od trinaest godina. Nećemo svjesno prikupljati osobne podatke djece mlađe od trinaest godina bez inzistiranja na tome da traže prethodni pristanak roditelja ako to zahtijeva važeći zakon. Osobne podatke o djetetu koristit ćemo ili otkrivati ​​samo u mjeri dopuštenoj zakonom, za traženje pristanka roditelja, u skladu s lokalnim zakonima i propisima ili za zaštitu djeteta.

Državna prava

Ovisno o američkoj državi u kojoj živite, možda imate posebna prava u pogledu svojih osobnih podataka. Za informacije o bilo kojem od tih prava kliknite