Pravila privatnosti

Obavijest o zaštiti osobnih podataka društva Končar – Energetski transformatori d.o.o. 

 

Društvu Končar – Energetski transformatori d.o.o.  , J. Mokrovića 12, 10 090 Zagreb, (nadalje KPT) važno je zaštititi sigurnost i privatnost vaših osobnih podataka. Stoga KPT obrađuje osobne podatke u skladu s važećim zakonom o zaštiti osobnih podataka.

 

 1. Obrada osobnih podataka koji se odnose na vašu uporabu naših internetskih stranica, aplikacija i internetskih platformi

 

Kategorije osobnih podataka koji se obrađuju, svrha obrade i pravni temelj

 

Pri posjećivanju KPT-ovih internetskih stranica, aplikacija ili internetskih alata (pod pojedinačnim nazivom „KPT-ova internetska ponuda”) Končar Energetski transformatori d.o.o. smije obraditi vaše sljedeće osobne podatke:

 • osobni podaci koje aktivno i dobrovoljno pružite putem KPT-ove internetske ponude (npr. pri registraciji, ako nas kontaktirate kako biste nam uputili upit ili ako sudjelujete u anketama itd.), uključujući ime, adresu e-pošte, telefonski broj, podatke koje ste pružili u okviru zahtjeva za podršku, komentara ili objava na forumu itd., i
 • podaci koje nam automatski šalje vaš internetski preglednik ili uređaj, kao što su IP adresa, vrsta uređaja, vrsta preglednika, upućujuća stranica, stranice kojima ste pristupili tijekom posjeta, datum i vrijeme svakog zahtjeva posjetitelja.

 

Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

 • radi pružanja usluga i funkcija KPT-ovih internetskih ponuda te upravljanja vašom uporabom KPT-ovih internetskih ponuda,
 • radi potvrde vašeg identiteta (ako ste registrirani za KPT-ovu internetsku ponudu),
 • radi odgovaranja i ispunjenja vaših određenih zahtjeva, i
 • koliko je u razumnoj mjeri nužno za provedbu primjenjivih uvjeta uporabe, radi uspostave ili očuvanja pravnih zahtjeva ili obrane, radi sprječavanja prijevare ili drugih nezakonitih radnji, uključujući napade na Siemensove informatičke sustave.

 

Obrada vaših osobnih podataka potrebna je za ispunjavanje prethodno navedenih svrha. Osim ako je drugačije navedeno za vrijeme prikupljanja, naše je pravni temelj za obradu osobnih podataka sljedeći:

 • dali ste izričitu privolu za obradu svojih osobnih podataka (članak 6. stavak 1. točka (a) Opće uredbe o zaštiti podataka),
 • obrada je nužna za izvršavanje ugovornog odnosa s vama (članak 6. stavak 1. točka (b) Opće uredbe o zaštiti podataka), ili
 • obrada je iz drugih razloga nužna za učinkovit rad ili upravljanje vašom uporabom Siemensovih internetskih ponuda (članak 6. stavak 1. točka (f) Opće uredbe o zaštiti podataka).

 

Kolačići

U okviru Siemensovih internetskih ponuda možemo upotrebljavati kolačiće. Informacije o Siemensovoj uporabi kolačića dostupne su u našim Pravilima o kolačićima (Obavijest o kolačićima). Pravila o kolačićima pružaju i informacije o tome kako blokirati i uložiti prigovor na uporabu kolačića te o obradi podataka koji su prikupljeni kolačićima.

 

Poveznice na druge internetske stranice

Ova pravila o zaštiti privatnosti primjenjuju se samo na Siemensove internetske ponude, a ne i na druge internetske stranice ili aplikacije kojima upravljaju treće osobe. Možemo vam pružiti poveznice na druge internetske stranice i aplikacije za koje smatramo da vas mogu zanimati. Društvo Končar Energetski transformatori d.o.o. nije odgovorno za prakse zaštite osobnih podataka tih drugih internetskih stranica ili aplikacija.

 

 

 1. Obrada osobnih podataka koji se odnose na vaš poslovni odnos s društvom Končar Energetski transformatori d.o.o.

 

Kategorije osobnih podataka koji se obrađuju, svrha obrade i pravni temelj

U kontekstu poslovnog odnosa s društvom Končar Energetski transformatori d.o.o., Končar Energetski transformatori d.o.o. smije obraditi sljedeće kategorije osobnih podataka aktualnih i budućih osoba za kontakt naših kupaca, dobavljača, prodavatelja i partnera (u daljnjem tekstu „poslovni partner”):

 • podaci za kontakt kao što su ime i prezime, adresa radnog mjesta, broj poslovnog telefona, broj poslovnog mobilnog telefona, broj poslovnog telefaksa i poslovna adresa e-pošte,
 • podaci o plaćanju kao što su podaci potrebni za obradu plaćanja i sprječavanje prijevare, uključujući brojeve kreditnih/debitnih kartica, zaštitne kodove i druge povezane informacije o naplati,
 • dodatne informacije čija obrada je nužna za projekt ili ugovorni odnos sa Končar Energetski transformatori d.o.o. ili koje je poslovni partner dobrovoljno pružio, kao što su osobni podaci o podnesenim narudžbama, izvršena plaćanja, zahtjevi i završene faze projekata,
 • osobni podaci prikupljeni iz javno dostupnih izvora, integriranih baza podataka i kreditnih agencija, i
 • ako je obvezno za provjeru integriteta poslovnog partnera: datum rođenja, identifikacijski brojevi, osobne iskaznice i informacije o relevantnim i važnim parnicama ili drugim pravnim postupcima koji se vode protiv poslovnih partnera.

 

Končar Energetski transformatori d.o.o. smije obraditi vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • komunikacija s poslovnim partnerima o proizvodima, uslugama i projektima društva Končar Energetski transformatori d.o.o. ili poslovnih partnera, npr. odgovaranje na upite ili zahtjeve ili pružanje tehničkih informacija o kupljenim proizvodima,
 • planiranje i izvršavanje (ugovornog) odnosa s poslovnim partnerima te upravljanje njime; npr. izvršavanje transakcija i narudžbi proizvoda ili usluga, obrada plaćanja, provedba aktivnosti računovodstva, revizije, naplate i prikupljanja, organizacija dostava i isporuka, omogućivanje popravaka i pružanje usluga podrške,
 • organizacija i provedba anketa kupaca, marketinških kampanja, analize tržišta, nagradnih igara, natjecanja ili drugih promotivnih aktivnosti ili događaja,
 • održavanje i zaštita sigurnosti naših proizvoda, usluga i internetskih stranica, sprječavanja i otkrivanja prijetnji sigurnosti, prijevara ili drugih kriminalnih ili zlonamjernih radnji,
 • osiguravanje usklađenosti sa zakonskim obvezama (kao što su obveze vođenja evidencije), kontrolom izvoza i carinskom kontrolom, obvezama povezanim s provjerom poslovnog partnera (radi sprječavanja gospodarskog kriminala ili pranja novca) te Končar Energetski transformatori d.o.o. pravilima ili industrijskim normama, i
 • rješavanje sporova, provedba naših ugovora i podnošenje, provedba ili obrana pravnih zahtjeva.

 

Obrada osobnih podataka potrebna je za ispunjavanje prethodno navedenih svrha. Osim ako je drugačije navedeno za vrijeme prikupljanja, naš je pravni temelj za obradu osobnih podataka sljedeći:

 • dali ste izričitu suglasnost za obradu svojih osobnih podataka (članak 6. stavak 1. točka (a) Opće uredbe o zaštiti podataka),
 • obrada je nužna za izvršavanje ugovornog odnosa s vama (članak 6. stavak 1. točka (b) Opće uredbe o zaštiti podataka), ili
 • obrada je iz drugih razloga nužna za učinkovit rad ili upravljanje našim poslovnim odnosom s vama (članak 6. stavak 1. točka (f) Opće uredbe o zaštiti podataka).

 

 1. Prijenos i otkrivanje osobnih podataka

 

Končar Energetski transformatori d.o.o. smije prenositi osobne podatke drugim Siemensovim društvima ili trećim osobama, ali samo ako i u mjeri u kojoj je taj prijenos potreban u gore navedene svrhe.

 

Ako je zakonski dopušteno, Končar Energetski transformatori d.o.o. smije osobne podatke prenijeti sudovima, nadležnim tijelima za provedbu zakona, regulatornim tijelima ili odvjetnicima ako je to potrebno za pridržavanje zakona ili za uspostavu, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva.

 

Končar Energetski transformatori d.o.o. angažira pružatelje usluga (takozvane izvršitelje obrade), kao što su pružatelji usluga hostinga ili održavanja IT sustava, koji djeluju samo u skladu s uputama društva Končar Energetski transformatori d.o.o. te su ugovorno obvezni postupati u skladu s važećim zakonom o zaštiti osobnih podataka.

 

Primatelji osobnih podataka mogu se nalaziti u zemljama izvan Europskog gospodarskog prostora („treće zemlje”), u kojima zakonodavstvo ne pruža jednaku razinu zaštite podataka kao zakonodavstvo matične države pojedinca.

 

U takvim slučajevima KPT poduzima mjere za provedbu odgovarajućih i prikladnih sigurnosnih mjera kako bi se osobni podaci zaštitili na drugi način.

 

 • Osobne podatke dijelimo sa Siemensovim društvima u trećim zemljama samo ako su se ondje provela Siemensova Obvezujuća korporativna pravila za zaštitu osobnih podataka. Više informacija o Siemensovim Obvezujućim korporativnim pravilima dostupno je na: https://www.siemens.com/corp/pool/en/siemens-bcr-summary-of-third-party-rights-en.pdf .
 • Osobne podatke prenosimo vanjskim primateljima u trećim zemljama samo ako je dotični primatelj (i) potpisao standardne ugovorne klauzule EU-a s društvom Siemens, (ii) proveo obvezujuća korporativna pravila u svojoj organizaciji ili (iii), za primatelje u SAD-u, ako je primatelj certificiran u okviru sustava zaštite osobnih podataka. Osobe na koje se to odnosi mogu zatražiti dodatne informacije i primjerke sigurnosnih mjera kontaktiranjem društva Siemens.

 

Osobni podaci koje ste sami objavili u okviru Siemensovih internetskih ponuda (kao što su sobe za dopisivanje ili forumi) mogu biti dostupni na globalnoj razini ostalim registriranim korisnicima odgovarajuće Siemensove internetske ponude.

 

 1. Razdoblja čuvanja

Osim ako je u vrijeme prikupljanja vaših osobnih podataka izričito navedeno drugačije (npr. u obrascu za davanje privole koju ste dali), osobne podatke brišemo ako zadržavanje tih osobnih podataka više nije potrebno u svrhe za koje su bili prikupljeni ili obrađeni te ako nas nikakve zakonske obveze zadržavanja na temelju važećih zakona (kao što je porezni ili trgovinski zakon) ne obvezuju na daljnje zadržavanje osobnih podataka.

 

 1. Pravo na povlačenje privole

Ako ste dali privolu za Siemensovu obradu vaših određenih osobnih podataka, imate je pravo povući u bilo kojem trenutku s budućim učinkom; tj. povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade provedene na temelju privole prije njezina povlačenja. U slučaju povlačenja suglasnosti Siemens smije dalje obrađivati osobne podatke samo ako postoji neki drugi pravni temelj za njihovu obradu.

 

 1. Pravo na pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka, ograničenje obrade, pravo prigovora na obradu i pravo na prenosivost podataka

 

Na temelju važećeg zakona o zaštiti osobnih podataka, uz uvjet da su ispunjeni relevantni pravni zahtjevi, možete imati pravo:

 • od društva Siemens ishoditi potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podaci te, ako se obrađuju, pristupiti tim osobnim podacima,
 • od društva Siemens ishoditi ispravak vaših netočnih osobnih podataka,
 • od društva Siemens ishoditi brisanje vaših osobnih podataka,
 • od društva Siemens ishoditi ograničenje obrade vaših osobnih podataka,
 • na prenosivost podataka u pogledu osobnih podataka koje ste aktivno pružili, i
 • na temelju svoje posebne situacije uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka.

 

 1. Kontakt za zaštitu osobnih podataka

Siemensova organizacija za zaštitu privatnosti podataka pruža podršku za sva pitanja, komentare, primjedbe ili pritužbe povezane s zaštitom osobnih podataka ili u slučaju da želite iskoristiti svoja prava povezana s osobnim podacima. Siemensovu organizaciju za zaštitu osobnih podataka možete kontaktirati na adresi e-pošte: dataprotection@siemens.com.

Siemensova organizacija za zaštitu osobnih podataka uvijek će uložiti sve napore da pruži odgovor ili rješenje za zahtjeve ili pritužbe koje joj uputite. Osim kontaktiranja Siemensove organizacije za zaštitu osobnih podataka, uvijek imate pravo uputiti zahtjev ili pritužbu nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka.